NIKS, maandag 3 juni 2013.Wie is wie...?

Nou bij NIKS
®
mooi niet!NIKS-genoten denken elkaar van haver tot gort te kennen getuige ook onze licht anarchistische wapenspreuk: 'Als niet komt tot iet, kent iet zichzelven niet'. Indentiteitsdeskundige Jan Peter van Doorn, kan ons vanaf 't Kistje vertellen of de NIKS-familie daarmee echt haar 'eigen ding' heeft, maar ook of naast de inname van voldoende alcoholica, wel voldoende rekening wordt gehouden met onze individuele voedingsgewoonten.

Stof tot nadenken te over. Trek dus je T-shirt met vingerafdrukmotief aan en kom naar NIKS, het enige genootschap dat al 14 jaar zichzelf is gebleven.


NIKS: zoals altijd op de eerste maandag van de maand, dus nu op 3 juni vanaf 17.00 uur in ons nieuwe clubhuis LounZ, Dorpsstraat 104, 1182 JH Amstelveen
Overal in de buurt is het gratis parkeren. Kijk voor de beste route hier.

LounZ doet dezer dagen weer een bij de NIKS-identiteit passend dinervoorstel. Nadere details volgen. Reserveer je portie uiterlijk zondag 2 juni bij
caroline@lounz.nl

                          
                                      Op 't Kistje van Niks:
                                      Reclameman Jan Peter van Doorn
                                      

                           

                                     (Klik hier voor meer info)