Maandag 2 juni 2014: Willem van der Mee op het Kistje van NIKS.Willem van der Mee:
"De discussie over de toekomst van zelfregulering moet ook internationaal worden gevoerd".


Willem van der Mee - onze spreker op maandag 2 juni - heeft nu 'Independent Management Consulting Professional' op z'n visitekaartje staan, maar NIKS-ers kennen hem natuurlijk ook, en misschien vooral, als voorzitter van de Stichting Reclame Code en als oud-voorzitter van de Bond van Adverteerders. En, last but not least, als broer van Walter, prominent NIKS-er die zijn oudere broer als spreker vorig jaar voor ging op 'het Kistje'.

Voor wie zijn carrière bekijkt is het meteen duidelijk: oud-Nyenrodiaan Willem van der Mee (71) was geen jobhopper. Zijn eerste baan was exportmanager bij Unox, dat was in 1966, waarna verschillende marketingfuncties bij Unilever volgden. Daarna directeur van Verbunt Tilburg, destijds onderdeel van DE, van 1978-1985, gevolgd door een periode als CEO bij Sara Lee-dochter Intradal Nederland. Brabander Van der Mee werd vooral een bekende in de reclame- en mediabranche in de periode 1988-1993, toen hij CEO van de Smiths Food Group was. Bekend van, onder meer, 'Ze smaken zoals ze kraken'. In die tijd was Willem ook voorzitter van de Bond van Adverteerders/BVA, van 1989-1992 en uit dien hoofde werd hij in 1991 benoemd tot 'Reclameman van het Jaar'.

Een echte voorzitter die regelmatig naar buiten trad en de reclamebranche het vuur aan de schenen legde. Het was de Golden Age voor die branche en de BVA vond dat het wel een onsje minder kon. Liefst wel een kilo. Maar niet alleen de reclamebureaus, ook de grote media-exploitanten, en met name de dagbladsector, werden onder druk gezet om meer transparantie te tonen. Zodat de hoge tarieven beter gecontroleerd konden worden. Adverteerders waren altijd al machtig omdat zij geld te besteden hadden; vooral in de periode Van der Mee werd die macht ook gebruikt.

Pikant gegeven: Willem's jongere broer Walter was indertijd topman van reclamebureau Publicis en ook nog een periode voorzitter van de VEA, de Vereniging van Reclamebureaus, nu Communicatie Adviesbureaus geheten. Zij moeten - zakelijk gezien - toch meer dan eens principieel geclasht zijn over beleidsvraagstukken.

Drie jaar na die periode van vijf jaar bij Smiths verscheen Willem van der Mee bij The Greenery International op 't toneel, waar hij drie jaar CEO was en 's lands 11 grootste Nederlandse groenteveilingen succesvol fuseerde. Sindsdien doet hij nog advieswerk alom en is of was commissaris bij meer dan tien bedrijven.

Sinds eind 2005 is Willem van der Mee voorzitter van de Stichting Reclame Code. Meer bekend om de Reclame Code Commissie, in de volksmond onze reclamewaakhond genoemd. Een belangrijke functie, nu de maatschappij steeds kritischer naar reclame kijkt. "Steeds vaker klinkt de roep om uitwassen in reclame tegen te gaan door wettelijke verboden", aldus Van der Mee.

Op een SRC-symposium eind 2008 repte hij van een "mijnenveld aan mogelijkheden" voor zelfregulering in Nederland. De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Niet alleen via regelgeving en klachtenprocedures, maar ook via proactieve dienstverlening, zoals het bieden van copy-advies en inzage in uitspraken, regels, uitleg en advies.

Op dit moment bepaalt het bedrijfsleven, in dialoog met de maatschappij, zelf de spelregels in de vorm van bijzondere reclamecodes. Wat betreft de Stichting Reclame Code ligt daarin ook de oplossing. "Het stellen van regels en het houden van toezicht schept de ruimte voor het op verantwoorde wijze maken van reclame", aldus Van der Mee.

Een van zijn belangrijkste wapenfeiten tijdens zijn SRC-periode is dat Van der Mee de organisatie weer financieel gezond wist te maken, door meer contributies van adverteerders te vergaren. Met gepaste druk en een beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel. Financieel en inhoudelijk.

Als belangrijke uitdaging voor de komende jaren ziet hij de digitale marktontwikkelingen, door de SRC op de voet gevolgd. Willem van der Mee in zijn speech tijdens het recente jubileum: "Gelet op het grensoverschrijdend karakter van de digitale marktontwikkelingen moet de discussie in de toekomst van zelfregulering in elk geval ook op Europees en internationaal niveau worden gevoerd".