Maandag 4 november 2013: Jan van Buuren op het Kistje van NIKS.Jan van Buuren:
"Ik ga de crisis platwalsen"


De Stichting Adverteerdersjury Nederland, kortweg SAN genaamd, bestaat in november 25 jaar. Jan van Buuren was een van de bedenkers/oprichters van de organisatie waarmee hij het vak opschudde en VEA en ADCN tegen de haren streek. Dat deed hij zeker ook met het blad NieuwsBugamor, dat nu, zoveel jaar later, door het leven gaat als Marketing Tribune, na een tussenfase als NieuwsTribune. 'De' Jan van Buuren - oorspronkelijke opleiding HBS en Nautisch College te Den Helder - is de spreker die 4 november 'voor niks' - zijn woorden - het kistje van Niks gaat beklimmen.

Je bent de 80 gepasseerd en still going strong, klopt?
"Nee, ik ben de 81 gepasseerd. De rest van je vraag klopt. Trouwens, welkom iedereen op Grote Paul Galerie. Dat is de Facebook-tijdlijn genaamd Jan van Buuren, die met het Paul Huf logo. Dat is een hommage aan de Grote Paul Huf, die leefde van 1924-2002. Hij leerde ons fotofilmen."

Je wordt in november geëerd als bedenker en medeoprichter van de 25-jarige Stichting Adverteerdersjury Nederland. Wat gaat er door je heen?
"Nou we moeten nog maar afwachten wat die eer inhoudt. Misschien verrassen ze mij. Wie Ze ook mogen zijn."

Heb je nog wel contact met reclamemensen, na 20 jaar geleden uit dat vak te zijn gestapt?
"Enkele, maar dan hadden we het niet over het reclamevak. Uitgezonderd met John Knecht, mijn mentor, die mij zijn laatste vijf jaar eerde met de constatering dat ik de enige was die zijn begrip marketing-communicatie, met het streepje ertussen, begrepen had en zelfs in praktijk heb gebracht. Buiten de Unilever-coryfeeën dan."

Wat doe je zoal tegenwoordig en heb je nog plannen?
"Zoal...? Zolang! Ándere koek. Ik heb in mijn leven 10x ondernomen, 4x quitte en 3x flop gespeeld. Waar mijn financiers aan het einde van de ritten 25 (alle verliezen eràf) en ikzelf 2.5 miljoen wijzer van werden. Plus tien jaar lang een ministerssalaris. Er staan een 11e en 12e 'manoeuvre' op stapel, waarvan één al geslaagd is en de ander beloftevol. De laatste is P.E.P, het Publicitair Economisch Partnerschap, over hoe de crisis valt plat te walsen. Ik doe dat met tien Rotterdamse zakencoryfeeën, want zoals je misschien nog weet hebben mijn vakroots nooit in mijn thuisland Amsterdam gelegen."