Maandag 3 juni 2013: Jan Peter van Doorn op het Kistje van NIKS.Jan Peter van Doorn over voedsel:
"Het wordt tijd voor eerlijkheid"


De laatste tien jaar wordt hij getriggerd door het thema 'identiteit'. En vooral ook door zijn eigen identiteit en de ontwikkeling daarvan. Hij schreef daar twee boekjes over: 'Ontploeteren, zie het, snap het, doe het' en 'De ontdekking van je ding'. Maar de laatste drie jaar heeft ook 'food' - en alles wat daarmee te maken heeft - zijn belangstelling. We hebben het dus over Jan Peter van Doorn, die we zo lang hebben gekend als reclameman. Maandagavond 3 juni is de voormalige partner van 'onze' Rob Benjamens gastspreker van Niks.

Via zijn interesse voor identiteitszaken is de in 1950 in Amsterdam geboren MBA Bedrijfskunde bij voedsel, voeding en eten terecht gekomen. Jan Peter van Doorn: "Toen gingen er allerlei balletjes rollen en raakte ik verzeild in Wageningen, waar The Food Agency is gevestigd." Dat twee jaar geleden door hem opgerichte Nederlandse bureau helpt agro- en food ondernemers zichzelf scherper en efficiënter in de markt te zetten.

"Onze visie is dat het tijd wordt voor de juiste schaal, de menselijke maat, eerlijkheid en duurzaamheid. Waarbij voor voedsel een behoorlijke prijs wordt betaald, consumenten beter bediend en geïnformeerd worden, de relatie met voeding hersteld, diversiteit van het aanbod bevorderd wordt en het vertrouwen in de sector toeneemt." Ondernemers voegt hij toe: "Ga niet als een bakker met je kop in de oven staan en met je kont in de winkel. Ga wat nieuws doen. Onderzoek zelf wat de consumenten willen. Duurzaam, biologisch, gezond, kleinere porties? Kan geregeld worden."

Van Doorn roerde zich eind vorig jaar nog over reclame op een bijeenkomst over ongezonde voeding op de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar werd gesteld dat obesitas bij kinderen veroorzaakt werd door reclame-inspanningen. Van Doorn: "Verbieden van reclame is geen optie, want in dat geval moet je ook de productie van ongezonde voeding en dranken stopzetten." Kinderen moeten volgens hem worden opgeleid om 'bewuster' om te gaan met voeding.

En de boekenschrijverij? "Dat foodwerk neem wel veel tijd in beslag, maar er wordt gewerkt aan mijn derde boek." Desgevraagd wil Jan Peter, die ook nog steeds betrokken is bij de door hem in 1999 opgerichte De Kunstfabriek, iets meer kwijt over dat boek. Zoals de werktitel: 'De code gekraakt.' Dan klinkt het, zo cryptisch mogelijk: "Daarin worden de thema's self-fulfilling prophecy en cognitieve dissonantie aan elkaar gekoppeld." Meer kan hij er niet over zeggen. Gaan we toch maar eens even proberen bij Niks.

Zijn belangstelling voor identiteitszaken verklaart Van Doorn zo: "De jarenlange ervaring op het gebied van imago, beeldvorming en perceptiemanagement en zoektocht naar identiteit was de bron voor mijn fascinatie voor de identiteitsvraagstukken waar ondernemingen en instellingen mee te kampen hebben. En van de mensen die daarbinnen werken." Hij dacht daar wel wat over te melden te hebben.

Tenslotte even een stukje geschiedenis. Als strateeg werkte Jan Peter bij Prad (later Publicis) en JWT. Tien jaar lang had hij zijn eigen bureau: Benjamens van Doorn Euro RSCG. In de jaren tachtig maakte JP een uitstapje naar CMG (Computer Management Group), waar hij marketing en brandmanagement introduceerde. JP was voorzitter van het Merkgenootschap en van het Platform Commerciële Communicatie (een samenwerkingsverband tussen BVA, DMSA, VEA, NIMA). Hij kreeg de W.B.F. Schaper Prijs voor zijn bijdrage aan het reclamevak. Deze werd hem, in de jaren negentig overhandigd door NIKS-genoot en oud-Adformatie-adjunct Dolf Hell.