Maandag 4 maart 2013: Lord Evans of Watford op het Kistje van NIKS."We'll have some fun, so don't worry,"
zegt Lord Evans of Watford, spreker


Voor de bijeenkomst van Niks op maandag 4 maart a.s. wijken we af van het reguliere sprekerspatroon: niet iemand uit de Nederlandse actualiteit, maar uit de Engelse. En niet zo maar iemand uit Albion, nee, een heuse Lord: Lord Evans of Watford.
Namens de Labour Partij is hij lid van het Hogerhuis en nog steeds uiterst actief in, vooral, mediazaken. De Lord, zeg maar David, verschijnt dankzij bemiddeling van een lid van NIKS, Rob Steenbergen. Die hem al pakweg 40 jaar kent uit de mediawereld.

"NIKS sounds like an interesting club," zegt hij. Fijn om te horen van een Engelse Lord, maar eerst even dit: waar gaat de man, die in het dagelijks leven directeur van Senate Consulting & Evans Mitchell Books is, het over hebben? David, The Lord Evans of Watford, zegt graag iets over zijn politieke en zakelijke carrière. En die zijn boeiend, kunnen we verklappen. "We'll have some fun, so don't worry."

Op verzoek van NIKS zal Labour Party-lid David, om actueel te zijn, ook iets vertellen over het kritische EG-verhaal onlangs van de Britse premier, de andere David de Conservative Cameron. Een tipje van de sluier: "Hij maakte een fout door de rechtervleugel van zijn partij zo tevreden te willen stellen. Die fout zou de UK wel eens buitenlandse investeringen kunnen kosten."
Op een vraag van de alerte NIKS-redactie, of The Lord Evans of Watford ook uit de doeken kan doen waarom Prince Charles zo lang moet wachten op het Koningschap, zeker nu onze Koningin Beatrix zo goed laat zien hoe het moet, bleef het stil in Londen.
Maar op 4 maart misschien niet, over dat gevoeligde onderwerp. Dus NIKSers, respect, en komt in grote getale!

David heeft een grote aantal functies buiten het House of Lords, waarvan hij sinds 1998 deel uitmaakt. Veel betaalde, veel onbezoldigde. Los van al zijn media-activiteiten is hij bijvoorbeeld 'head of fundraising' van het Royal Air Force Museum, maar ook deputy chairman van het International Medical Education Trust 2000. En commissaris van het Britse Cancer Centre Development Board. Maar hij is ook Chairman/eigenaar van Newsdesk Media, gevestigd in Londen en Washington. Dat levert internationale diensten op mediagebied; van redactionele projecten tot management services en conferenties organiseren. De politieke belangstelling van de Labour-man gaat vooral uit naar industrial relations, actuele politiek, reizen en het werk van vrijwilligers.

Hij leerde Rob Steenbergen in de vroege jaren '80 kennen, toen David Centurion Press oprichtte. Dat was een Engelse uitgever, drukker en drukwerkmakelaar. NIKS-lid Rob was destijds Sales Promotor bij de Hema. "Hij verzorgde voor de Hema het beroemde breiboek, een zeer populair boek voor de 'doe het zelf' vrouw. Vanwege de goede ervaringen daarmee, werd David ook gevraagd om Hema-reclamefolders te willen drukken. Jarenlang heeft hij dat ook gedaan." Ook toen Steenbergen later naar V&D ging en vervolgens naar de Perscombinatie, bleef hij zaken doen met zijn inmiddels goede vriend. Rob Steenbergen ten slotte: "Ik ben ontzettend blij dat hij voor NIKS wil optreden. David is het voorbeeld van een self made man: op hulp aan de pers bouwde hij een prachtige carrière op die werd bekroond met het Lordschap."