Maandag 1 november 2010: Wilbert Linnemans op het Kistje van NIKS .Human Sense (zeg maar Wilbert) leert ons persoonlijk excelleren
in saamhorigheid. Voorbeeld? Een toch al uitstekend orkest speelt opeens de sterren van de hemel. Elk orkestlid overtreft zichzelf.


Wilbert Linnemans (1946) is gepromoveerd moleculair celbioloog. Tot 1988 was hij universitair docent electronenmicroscopie bij de universiteit van Utrecht. Vooral docent, daarom Gestalttherapie erbij gedaan. Ondertussen maakte hij een begin met wetenschappelijk onderzoek Alternatieve Geneeswijzen. Sinds 1988 geeft hij leiding aan "De Nieuwe Vaart", een gezondheidscentrum waar Alternatief en Regulier samenwerkten. In 1990 zelfstandig geworden.

Wilbert lijkt een vreemde eend in ons midden, maar communicatie is de kern van zijn vak. 
Zelforganisatie en emergentie vormen de kern van zijn manier van beschrijven en onderzoeken. 
Zelforganisatie betekent "gezien de omstandigheden vanzelf een bepaalde eenheid of systeem worden". Emergentie is die uitkomst van een geheel die onmogelijk is voor elke afzonderlijke deelnemer. Vergelijkbaar met de wolk spreeuwen aan de avondhemel. Wilbert gebruikt de 'wet van Zipf' als gereedschap. Dit zullen sommigen in ons gezelschap herkennen: 'steeds net voldoende bereiken met de minste inspanning'. 

Human Sense: advies en begeleiding aan mensen die met mensen leven en werken op basis van het beste uit meerdere werelden: wetenschap, biologie, psychotherapie, geneeskunde (alternatief en regulier), filosofie, geschiedenis, enz. 
Voorbeelden uit zijn praktijk: gebarentaal, multisensorische beperkingen, depressie, relatie, team, bedrijf. 

Wij wensen Wilbert veel succes om ons in de korte tijdsspanne van 'het Kistje van Niks' inzicht te geven in wat er tussen mensen gebeurt, waarna het doel wordt bereikt: persoonlijk excelleren in saamhorigheid.