Adri de Vries. Behoeft zij nog nadere toelichting? Nou ja, ...


Meer dan 30 jaar ervaring in het communicatievak. HIJ Mannenmode, maar ook Young & Rubicam. Hoofdredacteur VIVA. Dan Adri de Vries & Partners en vanaf 2000 ook directeur SIRE (als opvolgster van NIKS-genoot Ko Touw, dat valt niet mee). Haar thema van Niks (in nauwelijks meer dan tien minuten): 

 


40 jaar SIRE, een jubileum. Van Ik naar Wij.
 


Zomaar een paar vragen aan Adri:

-  Wat last gehad van GeenStijl, was dat geen stijl of nuttige publiciteit?
-  Maxima als jubileumgast, hoe was dat, van achter de schermen?
-  En... uh, is SIRE nog wel even fris en spraakmakend als vroeger of dreigt
   'metaalmoeheid'?
-  Al die vrijwilligers, gaat dat nog steeds van harte? 
-  Hoe kort is Adri's eigen lontje? 

-  Hoe reageert ze als campagnes niet opleveren wat ervan werd verwacht? 

-  En als de media maar weinig gul zijn met gratis plaatsingen of kritiek hebben op SIRE?


En dát alles in niet meer dan tien minuten? Kom nou.
Ja natuurlijk... kom. En luister naar wat Adri ons te melden heeft.